koppärr
  1. ärr uppkommen efter vätskefyllda hudutslag subst.
  2. inom metallurgi små fördjupningar på gjutet metallblock uppkommen av ytblåsor subst.
Tillbaka till startsidan