agrar
  1. person i ett politiskt parti eller en intresseorganisation som representerar jordbruksintressen subst.
  2. jordbrukare [mindre brukligt] subst.
  3. som har att göra med jordbruk adj.
  4. som är dominerad av jordbruk adj.
Tillbaka till startsidan