dager
  1. dagsljus subst.
  2. ljusets återgivning från en bild subst.
  3. i olika uttryck: framställande (ex: ingen vågade kritisera tränaren i rädsla för att framstå i dålig dager) subst.
  4. i olika uttryck: bli allmänt känt (ex: administratören vill lägga i dager sin skicklighet som administratör) subst.
Tillbaka till startsidan