tabu
  1. i utomeuropeiska förhållanden; religiösa eller moraliska inskränkningar för personer, platser eller föremål som måste undvikas för att de representerade en särskild kosmologisk och rituell kraft eller fara subst.
  2. i europeiska förhållanden religiösa eller sociala förbud som väcker starka känsloreaktioner subst.
  3. som man inte får befatta sig med eller om­nämna av religiösa eller sociala orsaker adj.
Tillbaka till startsidan