dubbelkonsonant
  1. inom språkvetenskap bokstäver som skrivs två gånger; i synnerhet konsonanter (ex. ordet pappa skrivs med dubbelkonsonanterna pp) subst.
  2. inom språkvetenskap sammansatta bockstavstecken som till exempel bokstaven å [~diftong] subst.
Tillbaka till startsidan