notstång
  1. lång stång som användes vid framförande under isen av notens tåg [SYN. notrå] subst.
  2. påle för torkning av not (se not 4) [SYN. notgista] subst.
Tillbaka till startsidan