järnränna
  1. ränna tillverkad av järnplåt subst.
  2. rännformad övre del av järnskena till spårbana där spårvagnens hjulen att löpa i [oftast pl.] subst.
  3. inom metallurgi ränna där tackjärnet rinner från masugn subst.
Tillbaka till startsidan