blåtobis
  1. en liten, smal och silvrig fisk som finns i både salt och bräckt vatten [SYN. kusttobias] subst.
  2. fisken (Ammodytes lancea) subst.
Tillbaka till startsidan