d
  1. inom musik den andra tonen i en oktav subst.
  2. beteckning för prefixet deci (ex: decimeter, deciliter, decibel) subst.
  3. symbol för tidsrymd i dygn subst.
  4. inom den internationella fonetiska alfabetet en symbol för ett konsonant språkljud med en tonande alveolar klusil subst.
  5. inom matematik en beteckning för derivata subst.
Tillbaka till startsidan