gadd
 1. stickorgan som finns på bakkroppen hos vissa insekter och spindeldjur subst.
 2. uttryck för energi eller aggressivitet [bildlig betydelse för 1] (ex. hon tog gadden ur deras angrepp) subst.
 3. stickande spets på ett föremål [mindre brukligt] subst.
 4. ormens kluvna tunga subst.
 5. tand [vardagligt] subst.
 6. gifttanden på en orm subst.
 7. stickande taggar på djur eller växter subst.
 8. stickande eller brännande hår på växter subst.
 9. knopp på en växt subst.
 10. spetsig landtunga subst.
 11. ved som innehåller mycket tjära eller kåda subst.
 12. slangord för penis subst.
Tillbaka till startsidan