järnstämpel
  1. järnverktyg för håltagning eller tryck [SYN. stamp] subst.
  2. inom gruvdrift stamp i krossmaskin för mala malm [SYN. bokjärn] subst.
  3. stämpel av järn eller stål för intryckning av märke på något subst.
  4. märke på större järnprodukter som fungerar som ursprungsbeteckning subst.
Tillbaka till startsidan