korona
  1. en stjärnas yttersta atmosfär som yttrar sig i form av en ljuskrans subst.
  2. färgad ljusring kring en himlakropp [utvidgning till 1] subst.
  3. norrskenskrona subst.
  4. inom fysik lysande joniseringsområde som som uppstår till följd av urladdningar kring ledningar med mycket högspänd ström [bildlig betydelse till 1] subst.
  5. område som direkt träffas av strålarna från en ljuskälla [bildlig betydelse till 1] [SYN. ljuskrets] subst.
  6. en jordgubbssort som har djupröda bär som är något svårsnoppade subst.
Tillbaka till startsidan