ambulans
  1. blåljusfordon som används inom akutsjukvården för transport av akut sjuka eller skadade subst.
  2. fordon som används för transport av akut sjuka eller skadade (se ambulans 1) subst.
  3. den rörliga sjuk­vården i fält subst.
  4. en kringresande ombudsman subst.
  5. plats för vård av sjuka och skadade i anstalt eller under transport i väntan på ankomst till ett fältsjukhus subst.
  6. provisorisk sjukvårdsanstalt [allmän betydelse till 5] subst.
  7. sammanfattande benämning på allt som hör till ambulansväsendet eller den första sjukvården i fält subst.
Tillbaka till startsidan