slagruteman
  1. man med förmågan att upptäcka vatten o.d. med hjälp av slagruta subst.
  2. man med förmåga att använda händer eller annat på samma sätt som en slagruta [utvidgad betydelse till 1] subst.
  3. person med förmåga att upptäcka något [bildlig betydelse till 1] subst.
Tillbaka till startsidan