snopp
  1. inom hippologi vit fläck på överläppen och på nosspetsen hos häst subst.
  2. penis [vardagligt] subst.
  3. en avkapad ände av något subst.
  4. obrukbar, smal ände av något föremål subst.
  5. en älskad person eller varelse [mindre brukligt] [SYN. hjärtevän] subst.
  6. ljussläckare subst.
  7. stänk av mjölk som frambringas vid mjölkning subst.
  8. pojke (jämför stumpa om en liten flicka) subst.
Tillbaka till startsidan