hopp
  1. känslomässig tro på och önskan om fördelaktig ut­veckling [SYN. förlitande] subst.
  2. kroppsrörelse där man försätter kroppen ovanför underlaget under en kort stund för att sedan falla ner av gravitationskraften [SYN. skutt, språng] subst.
  3. inom artistisk gymnastik en volt med handsättning över ett hoppbord subst.
  4. lucka eller över­gång i skildring e.d. subst.
  5. inom geologi en tidsperiod i jordens historia som inte finns representerad i en specifik lagerföljd [SYN. avbrott, hiatus 1] subst.
Tillbaka till startsidan