zon
  1. avgränsat område subst.
  2. del av sfärisk yta som begränsas av två parallella cirklar subst.
  3. ettdera av två lägen för poängberäkning i bridge subst.
  4. inom mineralogin upp­sättning kristallytor vars skärningslinjer är parallella med en viss riktning subst.
Tillbaka till startsidan