ackord
  1. inom musik samklang av flera toner subst.
  2. avtal om att utbetalad lön ska basera sig på utfört arbete och inte på åtgången tid subst.
  3. överenskommelse mellan låntagare och långivare där långivaren godtar reduktion av skuld subst.
  4. överensstämmelse mellan sinnliga förnimmelser [SYN. harmoni] subst.
  5. inom parfymtillverkning en kombination av dofter som ger upphov till en speciell doftförnimmelse subst.
Tillbaka till startsidan