järnhuvud
  1. person som har ett starkt psyke, och därför kan stå ut med mycket starka påfrestningar [bildlig betydelse] subst.
  2. person som har ett obevekligt sinnelag [~envis] subst.
  3. inom teknik ett huvud av järn på verktyg o.d. subst.
Tillbaka till startsidan