bokrem
  1. ett kraftigt band som spänns runt en hög med böcker som gör det lättare att bära dem subst.
  2. rem i bokpärm där pärmarna knyts samman subst.
Tillbaka till startsidan