loka
  1. de delar av en sele (loksele) som sitter på ömse sidor om hästens hals (se koller 1) subst.
  2. typ av växter inom familjen Apiaceae (mest som efterled) subst.
Tillbaka till startsidan