ebb
  1. regel­bundet åter­kommande sänkning av havsvattennivån som beror på månens gravitationskraft [ANT. flod] subst.
  2. vatten­nivåns lägsta läge vid återkommande sänkningar [SYN. lågvatten] subst.
  3. låg intensitet eller brist av något [bildlig betydelse till 1] (ex: melodifestivalsperioden betyder ebb i kassorna för videohandlarna) subst.
Tillbaka till startsidan