dagligdags
  1. något som sker med upprepning nästan varje dag adv.
  2. idelig [SYN. ständig] adj.
  3. vanligt eller i vardagen förekommande [föga brukligt] subst.
Tillbaka till startsidan