klinga
  1. bladet på svärd eller skärverktyg subst.
  2. ljuda med ljusa toner [SYN. ringa] verb
  3. låta bra om en persons röst eller tal verb
  4. få något att låta med ljusa toner verb
  5. i frasen klinga av: gradvis avta i styrka verb
Tillbaka till startsidan