jag
  1. beteckning på den som talar eller skriver just nu pron.
  2. inom psykologi själva kärnan i en själv­ständig personlighet och som därför skiljer ut en person från dess om­värld [SYN. ego] subst.
  3. i sammansättningar en beteckning för ett egocentriskt förhållningssätt (ex: jagfixerad, jagcentrerad) forled
Tillbaka till startsidan