kapson
  1. inom ridsport kraftig lädergrimma fäst i järnringar som används vid linlöpning eller voltige subst.
  2. inom zoologi den med fjäder eller hår klädda kanten av näbbroten hos vissa fågelarter subst.
  3. i uttrycket sätta kapson på någon: dämpar, hejdar eller håller tillbaka någon eller något subst.
  4. i uttrycket ge någon på kapsonen: ge någon en örfil eller ett slag på örat (i pl.) subst.
Tillbaka till startsidan