aktivism
  1. medvetna politiska aktiviteter som syftar till att påverka förändringar i samhället (se aktivist 1) subst.
  2. äldre betydelse för handlingsförespråkare för krigshandlingar (se aktivist 3) subst.
Tillbaka till startsidan