loop
  1. vertikal cirkulär bana (ex: berg och dalbanan slutade med en loop) subst.
  2. inom datorteknik en kedja av instruktioner som genomlöps flera varv vid bearbetning subst.
  3. Inom datorteknik programfel som gör att en kedja av instruktioner passerar igenom ett o­ändligt an­tal gånger som gör att bearbetningen inte kan fullföljas subst.
  4. inom bordtennis boll slagen med överskruv subst.
Tillbaka till startsidan