khmer
  1. ett mon-khmerspråk som är nationalspråk i Kambodja [SYN. kambodjanska 1] subst.
  2. person som till­hör den dominerande folk­gruppen i Kambodja subst.
Tillbaka till startsidan