i fråga
  1. under övervägande (se ifråga 1) adv.
  2. vad beträffar (se ifråga 2) adv.
Tillbaka till startsidan