i
 1. inom omfånget i rum eller tid (ex. osten finns i kylskåpet) prep.
 2. som befinner sig under ett tillstånd av (ex. stå i brand) prep.
 3. med direkt anslutning till (ex. flickan höll i fågeln) prep.
 4. såsom (ex. få leksaker i julklapp) prep.
 5. (versalt i) ett äldre tilltalsord för pronomenet ni [SYN. ni] pron.
 6. (versalt i) talet 1 i det romerska siffersystemet räkn.
 7. (versalt i) nationalbeteckning för motorfordon från Italien subst.
 8. (versalt i) kemiska beteckningen för grundämnet jod subst.
 9. (versalt i) inom lichenologi beteckning för reaktion med kaliumjodid som används som färgreagens på lavar i artbestämningsarbetet (jämför k 6) subst.
 10. (versalt i) inom fysiken symbol för storheten elektrisk ström subst.
 11. inom omfånget av något som är givet eller underförstått (ex. fylla i ansökan) adv.
 12. med kraftig verkan (ex. ta i med benen) adv.
 13. med direkt anslutning till något adv.
Tillbaka till startsidan