baksida
  1. sida vänd åt det motsatta hållet och som oftast betraktas som den mindre betydelsefulla delen [ANT. framsida] subst.
  2. nackdel [bildlig betydelse till 1] subst.
Tillbaka till startsidan