blåskjorta
  1. blå skjorta; i synnerhet den som tillhör örlogssjömännens och kustartilleristernas uniform subst.
  2. örlogssjöman [SYN. blåjacka] subst.
Tillbaka till startsidan