motiv
  1. orsak till en handling [SYN. skäl, bevekelsegrund] subst.
  2. inom bildkonst föremål för avbildning subst.
  3. inom litteraturvetenskap mönster, schema eller handling som går att känna igen i olika texter (ex: kampen mellan könen är ett distinkt motiv i Strindbergs författarskap) [~tema] subst.
  4. inom musik den minsta melodisk-rytmiska enhet av musik­stycke som oftast är åter­kommande och lättigen­kännlig subst.
Tillbaka till startsidan