absolutism
  1. fullständig avhållsamhet från att dricka alkohol subst.
  2. politiskt styre där makten är koncentrerad hos en person eller en grupp [SYN. envälde] subst.
Tillbaka till startsidan