identisk
  1. en och samma [SYN. sammanfallande] adj.
  2. inom filosofi som är densamme eller detsamma vid olika tider och under olika förhållanden adj.
  3. likformig [SYN. enformig] [föga brukligt] adj.
Tillbaka till startsidan