adress
  1. uppgift om var en plats är belägen för bostad eller verksamhet där ort, gatunamn och postnummer är angivna subst.
  2. avsedd mottagare [utvidgning till betydelse 1] subst.
  3. inom datavetenskap en internetadress som med en teckensträng identifierar en resurs på nätet subst.
  4. elektronisk adress, e-postadress subst.
  5. inom elektronik läge för minnescell i ett elektroniskt minne subst.
  6. en gemensam lyckönskningsskrivelse adj.
Tillbaka till startsidan