knodd
  1. handelsbiträde eller kontorsbiträde [mindre brukligt] subst.
  2. yngre affärsman [historiskt] subst.
  3. en man av lägre samhällsklass som med sin klädsel och uppträdande försöker ge sken av att vara förnäm [SYN. halvherre] subst.
  4. en snobbigt klädd eller fåfäng man subst.
  5. en orädd ung man subst.
  6. barn subst.
Tillbaka till startsidan