bitter
 1. besk och skarp smak adj.
 2. om skarpa upplevelser som kan vara obehagliga (bildlig betydelse till 1) adj.
 3. som upplever en känsla av hat eller nedstämdhet adj.
 4. en handlig eller dylikt som visar känsla av hat eller nedstämdhet (se bitter 3) adj.
 5. förstärkningsord till något som är sorgligt och beklagligt [föga brukligt] adv.
 6. djur som är ilsken eller vild adj.
 7. smärtsamt för själen adj.
 8. som känne­tecknas av oförsonlighet om mot­sättning eller om personer som är en part i en motsättning adj.
 9. vass [SYN. skarp] adj.
 10. om köld, vind eller väder som biter i skinnet adj.
 11. rök som är skarp [överförd betydelse till 8] adj.
 12. smak som biter på tungan [SYN. skarp] adj.
 13. obehaglig blandsmak adj.
 14. en ölstil som utmärks av en fin balans mellan en knäckig malt och en örtig humlesort subst.
Tillbaka till startsidan