luminans
  1. mått på den ljus­styrka som upp­fattas av ögat i ett visst ögon­blick och som mäts i candela subst.
  2. inom filmfotografering en informell benämning för den svartvita delen i en videosignal [SYN. ljusstyrka] subst.
Tillbaka till startsidan