alltså
  1. följaktligen adv.
  2. utfyllnadsord i vissa satser (ex: du är ju grym alltså!) [vardagligt] adv.
  3. inledningsord till ett uttalande (ex: Alltså, fisken produceras ju inte här , den föds upp i Sverige) adv.
  4. uttryck för irritation i talspråk [SYN. Men!] interj.
Tillbaka till startsidan