iso
  1. i vetenskapliga sammanhang som innehåller eller anger en inbördes likhet eller överensstämmelse (ex: isotop, isogami, isomer) forled
  2. inom zoologi ett släkte av fiskar inom familjen Notocheiridae subst.
  3. inom foto- och filmfotografering måttstandard för ljuskänslighet hos film eller bildsensor (ex: i dåliga ljusförhållanden, som vid en konsert, kan du behöva använda väldigt höga ISO-tal) subst.
Tillbaka till startsidan