sanna
  1. ett kvinnonamn subst.
  2. en sort av lingon buske som växer upprätt subst.
  3. riktig [positiv/pl./best. form till sann 1 och 2] adj.
  4. säga att något är sant eller riktigt [något dialektalt] verb
  5. bedyra eller svära på verb
  6. erkänna att något är sant verb
  7. formellt bekräfta något med nya besked i frågan verb
  8. intyga att något finns verb
  9. bli varse om riktigheten i en utsaga eller uppfatta att ett faktum är sant subst.
  10. verkställa ett hot verb
Tillbaka till startsidan