bokpress
  1. bokbindarpress subst.
  2. maskin som mångfaldigar text och bild genom tryckning [SYN. tryckpress] [föga brukligt] subst.
  3. sammanfattning av ett lands eller en tidsepoks boktryckerier och deras verksamhet [föga brukligt] subst.
  4. sammanfattning av antalet böcker som har författats i ett lands eller en tidsperiods [föga brukligt] subst.
Tillbaka till startsidan