macerera
  1. bli mager eller utmärglad verb
  2. späka [SYN. plåga] verb
  3. bli bekymrad verb
  4. inom kemi lägga vävnad i blöt i någon vätska för att urlaka ett ämne (jämför maceration 2) verb
  5. uppmjukning eller upplösning av animalisk vävnad genomm invärkan av någon vätska eller kemikalie verb
  6. inom medicin spontan förruttnelse av vävnad verb
  7. avlägsna mjukdelar ur ett djurkadaver genomm att utsätta vävnaderna för förruttnelse i syfte att bevara skelettet verb
  8. inom botanik lösa upp växtdelar genom invärkan av vissa kemikalier under uppvärmning upplösa i syfte att skilja växtcellerna från varandra verb
Tillbaka till startsidan