effacera
  1. utplåna [SYN. ödelägga] [mindre brukligt] verb
  2. inom sport vrida undan någon kroppsdel för att minska träffytan verb
Tillbaka till startsidan