alfa
  1. ett nordiskt kvinnonamn som är en feminin form av Alf eller Alvar subst.
  2. den första boskaven i edn grekiska alfabetet som subst.
  3. inom astronomi den ljusstarkaste stjärnan i en stjärnbild subst.
  4. inom kemi den första av två eller flera isomeriska modifikationer av samma organiska förening subst.
  5. inom botanik gräsarten (Macrochloa tenacissima) från medelhavsområdena som anväds för tillverkning av papper och tåg [SYN. espartogräs, alfagräs] subst.
  6. en vinterhärdig vindruvsort som har blå druvor subst.
Tillbaka till startsidan