stena ner
  1. med stenkastning träffa en person eller döda en person [föga brukligt] verb
  2. med stenkastning träffa något eller döda något verb
  3. bringa ett föremål under vatten genom att fästa stenar på föremålet så att den förblir nedsänkt verb
Tillbaka till startsidan