skarn
 1. inom geologi en metamorf bergart som består av kalkspat uppbruten av silikatmaterial subst.
 2. inom geologi förorening i malm eller metall subst.
 3. avfall [SYN. avskräde] subst.
 4. prostituerad [SYN. sköka] subst.
 5. världslig egendom eller makt som är världslig och inte gudomlig [ANT. salighet] subst.
 6. människolik [SYN. stoff] subst.
 7. som saknar effekt [SYN. verkningslöst] subst.
 8. något som är ont eller moraliskt förkastligt [SYN. synd, moraliskt förfall] subst.
 9. om grupp av människor som är slödder [SYN. patrask] subst.
 10. en skurkaktig person [SYN. avskum, usling] subst.
 11. djur som ställer till skada subst.
 12. illa omtyckta växter subst.
 13. övernaturligt ont eller farliga väsen subst.
 14. tomt prat subst.
 15. den delvis förbrända delen av en ljusveken [SYN. skare] subst.
Tillbaka till startsidan