aktuarie
  1. tjänsteman med statistiska arbetsuppgifter för prissättning av försäkringsprodukter och reserversättning från ett riskperspektiv [SYN. försäkringsmatematiker] subst.
  2. offentlig tjänsteman med allmänna administrativa arbetsuppgifter [~ handläggare] subst.
Tillbaka till startsidan